Nothing bothers Snooty..., Sony DSC-HX20V
flickr.com © La Route
DSC09398, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09446, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09397, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09390, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09404, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09399, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09414, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09434, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09445, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09447, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09450, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09460, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09474, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09387, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09389, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09466, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09419, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09418, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09449, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09463, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
DSC09402, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Ville d'Essey-lès-Nancy
Bayern, Deutschlanc..., Sony DSC-HX20V
flickr.com © newlune
Челябинск 19.09.2014, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Anton Letov
9, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Amitava Basu
A wonderful summer in, Sony DSC-HX20V
flickr.com © La Route
087 - Sabbioneta, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Luca Pelorosso
077 - Sabbioneta, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Luca Pelorosso
076 - Mantova, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Luca Pelorosso
075 - Mantova, Sony DSC-HX20V
flickr.com © Luca Pelorosso