Muskrat Breakfast, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
..., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
river Cetina, Pentax K-5, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
K3II-130517-015, RICOH PENTAX K-3 II, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Steve Chasey
K3II-130517-016, RICOH PENTAX K-3 II, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Steve Chasey
K3II-130517-014, RICOH PENTAX K-3 II, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Steve Chasey
Vipera ammodytes, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
American Oystercatcher, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Island in the Lake, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Rarest Sighting, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
IMG..., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
.., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
.., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
.., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
IMGP4023, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Roncalli High School
IMGP4017, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Roncalli High School
IMGP4030, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Roncalli High School
IMGP4021, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
flickr.com © Roncalli High School
Last of the Ice, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
.., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
.., RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Nediljko Prološčić
Spring Cairngorms National Park, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
First One Back, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Apex Hit ✔, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Deep Dive, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
New Zealand Fantail, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Rose-breasted Grosbeak, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Orca Pod, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Silvereye, Pentax K-5 II S, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles
Summer Gannet, RICOH PENTAX K-3, smc PENTAX-DA* 60-250mm F4 [IF] SDM
500px.com © Barry Giles