medusa, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
Lomo, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
Zenit, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
Fishing, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
Wood, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
Bottom Lines, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Christophe QUEDREUX
DSC, Sony ILCE-7M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Metin Bektaş
DSC, Sony ILCE-7M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Metin Bektaş
Trip to venice (no. 1), Sony SLT-A77V, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Thomas Hoflacher
smoke, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
abstract vision...., Sony SLT-A65V, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Antonio Caetano
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
copia, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
drops, Sony SLT-A65V, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Antonio Caetano
About the rain and, Sony DSLR-A850, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Ekaterina Okhotnikova
simple... like the wind, Sony SLT-A65V, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Antonio Caetano
Castle Valkenburg, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Willie Bergsma
winter, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
Un brad, Sony SLT-A57, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © One Art
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
DSC, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
Meeting sun, Sony ILCE-7M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Skirmantas Rinkevicius
Petite soeur / Little Sister, Sony SLT-A99V, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © du Pré
copia, Sony ILCA-77M2, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Jaume Tudó
DSC00834-1.JPG, Sony ILCE-7, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Kevin
Rice terraces on the, Sony SLT-A99V, Sigma M-AF 70-200mm F2.8 EX APO
500px.com © Romeo Pj