Panaromic Prague, Panasonic DMC-L1, OLYMPUS DIGITAL 70mm-300mm Lens