ekta sunset, Sony NEX-6, Sony DT 50mm F1.8 SAM (SAL50F18)