Wild Rose, Sony SLT-A65V, Sony DT 50mm F1.8 SAM (SAL50F18)