Sahara Sunrise, RICOH PENTAX K-1, smc PENTAX-F 50mm F1.7